Konstantin Vasilyev

1974

Dobrynya`s fight with the dragon